Gdy chcesz ofiarować swoich bliskich. Dokumenty związane  z darowizną

Zdarza się, że najbliżsi krewni czyli najczęściej rodzice chcą obdarować swoje dzieci, aby ułatwić im start życiowy lub wspomóc w trudnych sytuacjach. Wówczas mają prawo do dysponowania swoim majątkiem jak tylko chcą, mogąc chociażby przekazać pieniądze swoim dzieciom. Wszystko będzie w porządku i nikt nie będzie w to wnikał, jeśli kwota darowizny mieści się w ustanowionej kwocie wolnej od podatku. Jeżeli jednak darowizna jest wyższa, fakt ten należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym odpowiadającym miejscu zamieszkania, aby ustrzec się od naliczenia podatku. Takie zgłoszenie odbywa się za pomocą odpowiedniego druku.  Najwyższa kwota wolna od podatku przysługuje pierwszej grupie podatkowej, do której zalicza się najbliższą rodzinę. Kolejna grupa dotyczy dalszego pokrewieństwa, a ostatnia wszystkich tych, którzy nie mieszczą się w dwóch pierwszych grupach. Kwoty te nie tak dawno temu uległy zmianie, więc warto się z nimi zapoznać, jeśli jest taka potrzeba. Warto poszukać niezbędnych informacji pod linkiem https://cuk.pl/porady/druk-sd-z2-formularz-zgłoszenia-otrzymania-darowizny.

SD – Z2 wzór czyli jak dopełnić obowiązków względem Urzędu Skarbowego?

Wzory druków dotyczących darowizny oraz wszystkich innych czynności podatnika  znajdują się w Urzędach Skarbowych. Można je także pobierać online. Należy pamiętać, że zgłoszenie darowizny musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od momentu zaistnienia faktu. Na stronie cuk.pl znajduje się szczegółowy instruktarz jak wypełnić formularz. Nie jest to skomplikowane, więc każdy sobie z tą czynnością poradzi. Dotrzymanie terminów składania zgłoszeń w urzędzie, gwarantuje spokój. Skarbówka nie ma prawa ingerować wówczas w to, co kto otrzymał i od kogo. Jednak musi być o tym poinformowana. Każdy ma prawo do zarządzania swoim majątkiem zgodnie ze swoimi upodobaniami. To jego dobytek, a więc i jego decyzja jak chce go jeszcze za życia rozdysponować. Darowizna daje możliwość wsparcia swoich bliskich w kwestii materialnej, wtedy kiedy tego potrzebują. Może im pozwolić zażegnać kryzys lub nabyć coś co jest potrzebne w danej sytuacji życiowej.

(0)